O projektu

O projektu

Výzkum České firmy na internetové vlně proběhl začátkem prosince 2012 v celé ČR. Jedná se
o nejrozsáhlejší šetření tohoto typu. Osloveno bylo přes 800 majitelů, marketingových nebo obchodních ředitelů mikro (46 %), malých (18 %) a středních (12 %) podniků a OSVČ (23 %). Ve vzorku byly rovnoměrně zastoupeny firmy všech velikostí a reprezentativně kraje a obory. Zahrnuty byly jak služby, tak prodej a výroba pro spotřebitele (BC2) i firmy (B2B).Podmínkou bylo, aby firma investovala ročně alespoň 10 000 Kč do propagace. Dotazování probíhalo osobně prostřednictvím tazatelské sítě agentury Millward Brown.

Stáhnout studii

SlimFOX AMSP ČR www.amsp.cz
Asociace malých a středních podniků
a živnostníků ČR sdružuje - jak její název napovídá - firmy a podnikatele České republiky. Její členskou základnu tvoří převážně živnostníci a firmy do 250 zaměstnanců. K dnešnímu dni zastupuje zájmy cca 254.000 podnikatelských subjektů. Asociace jim přináší především informační servis a hájení jejich zájmů vůči úřadům, vládě a parlamentu.

CITY LINE Taxi Plzeň Google Česká republika www.google.cz, www.zemeinternetova.cz
Česká pobočka Googlu byla založena v roce 2006. Kromě projektů a služeb zaměřených na české internetové uživatele se také aktivně věnuje vzdělávání českých firem
v oblasti internetového marketingu. Podnikatelům ze segmentu malých
a středních firem nabízí řadu vhodných internetových služeb: reklamní platformu Google AdWords, Analytics, Google Apps apod.

Mixit.cz ve vodách internetu Millward Brown www.millwardbrown.com
Výzkumná agentura Millward Brown působí v České republice od roku 1999. Agentura
je součástí nadnárodní skupiny WPP
a zaměřuje se především na výzkum značek, marketingových aktivit a zkoumáním efektivity komunikace.

ASMP ČR Google Millward Brown